ثبت نام شرکت در همایش بزرگداشت مقام داروساز ۱۴۰۲

توجه فرمایید:

فقط همکاران داروساز مجاز به ثبت نام می باشند.

با توجه به ظرفیت سالن، پس از تکمیل، سیستم اجازه ثبت نام نخواهد داد.

شرکت در همایش مختص همکارانی است که در سامانه ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت نموده اند. بدیهی است مجری مراسم تنها برای کسانیکه کد رهگیری دریافت نموده اند کارت ورود صادر خواهد کرد.

احتراما با توجه به محدودیت ظرفیت سالن و به منظور برقراری نظم از آوردن همراه جدا خوداری فرمایید.

ذکر این نکته ضروری است همکارانی که در برنامه بازآموزی ۱۱ آبان ثبت نام نموده اند چنانچه قصد شرکت در همایش دارند بایستی ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت نمایند.

دکمه بازگشت به بالا