اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان استان فارس

دکتر محمد منفرد
دکتر محمد منفرد
ریاست انجمن داروسازان استان فارس
دکتر سعید نوریان
دکتر سعید نوریان
نایب رئیس انجمن داروسازان استان فارس
دکتر جعفر جعفری
دکتر جعفر جعفری
دبیر انجمن داروسازان استان فارس
دکتر عبدالرسول همتی

دکتر عبدالرسول همتی
خزانه دار انجمن داروسازان استان فارس
دکتر آیدا حسین خانی

دکتر آیدا حسین خانی
مسئول امور دارویی
دکتر محمد جواد خشنود منصورخانی

دکتر محمد جواد خشنود منصورخانی
مسئول آموزش و پژوهش
دکتر مهدی امانت

دکتر مهدی امانت
مسئول روابط عمومی

و کارگروه موسسین و مسئولین فنی
دکتر هاشم رهجو

دکتر هاشم رهجو
بازرس انجمن داروسازان استان فارس
دکتر نیلوفر سادات افراسیابی

دکتر نیلوفر سادات افراسیابی
بازرس انجمن داروسازان استان فارس

پرسنل اداری انجمن داروسازان استان فارس

طاهره کشاورزی
طاهره کشاورزی
مسئول دبیرخانه
فاطمه عطایی
فاطمه عطایی
مسئول واحد آموزش و پژوهش
مسعود جاماسب
مسعود جاماسب
مسئول امور دارویی
علی رشیدی
علی رشیدی
مسئول پشتیبانی
مژده بهمنی
مژده بهمنی
پرسنل واحد آموزش و پژوهش
عاطفه طائی
عاطفه طائی
مسئول IT


دکمه بازگشت به بالا